piatok 12. septembra 2014

Ženy : muži = 7-8 : 5-6Ženy sú prísne a muži sú stále na počítači


Ženy sú prísne vedúce. Radi rozkazujú, sú prísne a myslia si, že sú ako muži. Žena doma varí obedy v kuchyni. Ženy majú radi pravidlá. Ženy radi volajú svojim rodičom a chodia na návštevy. Muži vodia deti do škôlky alebo do školy. Zaujíma ich, ako sa darí ich deťom v škole (pýtajú sa na to učiteľky). Muži doma stále pozerajú telku, menej často ako ženy upratujú a stále pozerajú niečo nové v počítači (aj dve hodiny). Častejšie ako ženy telefonujú mobilom.


Maťko Horan
Ak máš pevnú vôľu, dokážeš veľa


Keď ľudia chcú, dokážu veľa bez ohľadu na to, či je to muž alebo žena. Treba mať pevnú vôľu a vieru a dokážeš veľa. Napríklad moja mama zvláda všetko ako muž.


Myslím si, že každá mama by mala vedieť variť, piecť a upratovať. Tiež by mala udržať teplo rodinného krbu. Vedieť vypočuť deti. Mala by byť chápavá pre svoje deti a nemala by kašlať na svojich rodičov a byť im kedykoľvek nápomocná, bez toho, aby za to čakala odmenu.      

Otec by mal vedieť čokoľvek opraviť, zorganizovať a doniesť peniažky do domácnosti. Ďalej by mal vedieť šoférovať. Mal by mať logické myslenie a mal by byť aj trochu prísny, aby jeho deti neboli padavky a v živote sa vedeli presadiť (ale rozumom, nie hrubou silou, vulgarizmami a krikom).


Lacko KordovaníkPovolanie mužov a žien


Veľmi dôležité je v živote povolanie mužov. Povolaniu predchádza štúdium na škole. Po škole idú muži do zamestnania – povolania. Sú rôzne povolania, napr. v stavebnom či strojárskom priemysle. K ďalším povolaniam patrí práca na ministerstvách (napr. na ministerstve financií, hospodárstva, životného prostredia, vnútra, spravodlivosti). Vo vláde pracujú ženy aj muži. Myslím si, že že muži a ženy môžu pracovať v rovnakej robote. Teda existujú nejaké výnimky. Muži môžu pracovať ako robotníci na stavbách, čo ženy nemôžu vykonávať, nakoľko je to namáhavé po fyzickej stránke. Pre ženy je skôr práca v administratívnej oblasti. Ženy pracujú skôr ako muži v kuchyni ako kuchárky, nakoľko sú zručné v tejto oblasti. Medzi ďalšie povolania žien patrí práca v zdravotníctve. Aj ministerkou zdravotníctva je žena. Ženy pracujú ako sestričky v nemocniciach. Môžu tiež pracovať ako upratovačky vo firmách.  Ženy pracujú tiež v kaderníctvach, túto prácu vykonávajú muži len výnimočne. V rehabilitačných strediskách (ako sme my) pracujú ženy ako terapeutky, ktoré majú pod kontrolou klientov, nakoľko sú v tejto oblasti zručnejšie ako muži. Zabudol som spomenúť moju tetu, ktorá pracovala v sociálnej poisťovni ako administratívna sila a s dôchodkami. Ďalšou oblasťou života je práca v cirkvi. V katolíckej cirkvi po väčšine pracujú muži, ktorí nie sú ženatí. Ďalšou cirkvou je evanjelická, kde kňazi môžu byť ženatí. V tejto cirkvi pracujú aj ženy ako farárke. Táto práca je zodpovedná po duchovnej stránke.


Napísal: RoboMuži proti ženám


Myslím si, že ženy môžu pracovať v tých istých zamestnaniach ako muži, lebo sú rozumné a vedia aj rozmýšľať. Navyše si myslím, že ženy sú puntičkárky a muži sú niekedy leňosi. Kým muži majú zmyslov 5 – 6, ženy majú aj 7 – 8 zmyslov. Ženy ovládajú aj stavebné práce, aj práce v domácnosti. Ale hlava rodiny je muž. Myslím, že ženy nedokážu tak dobre klamať ako muži. Muži vedia piť alkohol, ale ženy ho pijú, aj nie.


Napísal: Peťo Flekáč

Žiadne komentáre: