sobota 18. decembra 2010

péef 2011


Nazareth, Izrael, 2010
... tak míjejí dny a já se někdy sama sebe ptám,
zda jako se dítě nechá hypnotizovat stříbrnou koulí,
nechá se člověk hypnotizovat životem.
A zda tohle je onen život.
Je to hrozně rychlé, slibné, vzrušující.
Ale možná povrchní.
Ráda bych vzala tu kouli do ruky a tiše si ji ohmatala,
jak je kulatá, hladká a těžká
- a pak ji držela v rukou den za dnem.
Virginia Woolf, Deníky


Nech sú všetky dni nasledujúceho roku
naplnené úctou a fascináciou k tomu,
čo držíme v našich rukách!

péef 2*0*1*1